เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเพื่อทำธุรกรรมต่างๆใน www.taradcyber.com (ตลาดไซเบอร์ ดอท คอม)
 1. การสมัครสมาชิก ทาง www.taradcyber.com ขอสงวนสิทธิ์ ให้ USER ID ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากทีมงานพิจารณาแล้วไม่เหมาะสม ทีมงานมีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนชื่อสมาชิกต่างๆได้
 2. ทาง www.taradcyber.com ขอสงวนสิทธในการไม่อนุญาติ ให้ตั้งชื่อต่างๆโดยใช้คำที่สื่อความหมาย ถึง taradcyber, ตลาดไซเบอร์ หรือทีมงาน เช่น webmaster,admin,administrator หรือ supervisor
 3. สมาชิกทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ซึ่ง www.taradcyber.com กำหนดใช้อย่างเคร่งครัด หาก www.taradcyber.com ตรวจพบว่ามีการ ปฏิบัติผิดกฎ กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้ ทางเวปมีสิทธิยกเลิก การให้บริการได้
 4. สมาชิก 1 คน สามารถที่จะมี 1 Account เท่านั้น
 5. ห้ามสมาชิกนำ USER ID และ Password ของท่านไปให้ผู้อื่นใช้งาน ร่วมใช้หรือจำหน่ายต่อบุคคลอื่น
 6. สมาชิกไม่สามารถนำบริการที่ได้รับไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น รวมทั้งกระทำกิจกรรมที่ผิดกฏหมายต่างๆ หรือกระทำการอันเป็น การขัดต่อความสงบเรียนบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆ เนื่องจากการละเมิดดังกล่าวทางสมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวกับ www.taradcyber.com
 7. ทาง www.taradcyber.com เป็นเพียงสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น หากมีปัญหาการซื้อขายเกิดขึ้น ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ยินดีที่จะช่วยประสานงานและติดตามในเรื่องต่างๆ
 8. ภาพทุกภาพที่สมาชิกนำมาโพสไว้ภายใน www.taradcyber.com ทางเวปจะถือว่าเจ้าของรูปภาพดังกล่าวได้ยินยอม มอบสิทธิ์ ให้กับทาง www.taradcyber.com เพื่อนำไปทำซ้ำ, ดัดแปลง, เพื่อเผยแพร่ และอื่นๆที่าง www.taradcyber.com เห็นสมควร
 9. ทีมงานมีสิทธิ์ระงับการใช้งานสมาชิกได้ทันทีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากพิจารณาแล้วไม่เหมาะสม
 10. ห้ามเสนอข้อความ หรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เด็ดขาด
 11. ห้ามเสนอข้อความ หรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ ในทางเสียหายต่อ ศาสนา ทุกศาสนา
 12. ห้ามเสนอข้อความ หรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
 13. ห้ามตั้งกระทู้ หรือแสดงความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดความแตกแยกภายในเว็บไซต์
 14. ห้ามโฆษณาเว็บไซต์อื่น ห้ามลงลิงค์เว็บไซต์อื่น หรือลงข่าวสารแอบแฝงเพื่อโปรโมทเว็บไซต์
         ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎกติการของ www.taradcyber.com ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายภาคหน้าได้ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามกฏกติกาต่างๆ ข้าพเจ้ายินดีให้ทางทีมงาน www.taradcyber.com ระงับหรือแบนการใช้งานของ User Account ของข้าพเจ้าทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น