หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า
ไปหน้าที่ : ไป
งาน Commart 17-20 มี.ค. 59 ( 2016 ) แจก iphone6s
ไอทีคิง
ตั้ง : 5
ตอบ : 10
คะแนน : 0

งาน Commart 17-20 มี.ค. 59   ( 2016 ) แจก iphone6s

แจกiphone6s

รายละเอียดเงื่อนไขการรับรางวัล

1การจับรางวัลมีทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2559 (24.00น.) 
จับรางวัลวันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ได้แก่

 • External HD (500 GB) 2.5'' Western My Passport Ultra New 
  (Black, USB3)
  จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 1,690 บาท) รวมมูลค่า 3,380 บาท และ
 • Gift Voucher สำหรับซื้อสินค้าภายในงาน 
  จำนวน 150 รางวัล (รางวัลละ 500 บาท) รวมมูลค่า 75,000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง WWW.COMMARTTHAILAND.COM 
ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น.

ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2559 (24.00น.) 
จับรางวัลวันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ได้แก่

 • External HD (500 GB) 2.5'' Western My Passport Ultra New 
  (Black, USB3)
  จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 1,690 บาท) รวมมูลค่า 3,380 บาท และ
 • Gift Voucher สำหรับซื้อสินค้าภายในงาน 
  จำนวน 150 รางวัล (รางวัลละ 500 บาท) รวมมูลค่า 75,000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง WWW.COMMARTTHAILAND.COM 
ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น.

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ มาแสดง พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง โดยสามารถ รับรางวัลที่บริเวณจุดรับรางวัล ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวัน และเวลา จัดงาน Commart Connect 2016 ในวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-20.00 น. หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 

ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2559 (20.00น.)
จับรางวัลวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. 

 • จำนวน 1 รางวัล
  iPhone 6S 16 (GB) Rose Gold จำนวน 1 รางวัล มูลค่า รางวัลละ 26,900 บาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง WWW.COMMARTTHAILAND.COM ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 12.00 น. และทางบริษัทฯจะโทรศัพท์แจ้ง ผู้โชคดีให้ทราบอีกทางหนึ่ง

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ มาแสดง พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง โดยสามารถรับรางวัลที่บริเวณจุดรับรางวัล ที่ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ในวัน และเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.) หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

2รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

3ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล 

4การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันเด็ดขาด และสิ้นสุด

5การเก็บข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัยทางการตลาดและพัฒนาการจัดงานในครั้งต่อไป

6พนักงาน และครอบครัวของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และพนักงานบริษัทในเครือ AR Group และคณะกรรมการดำเนินการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการจับรางวัลครั้งนี้

7ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้

8ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว และแจกรางวัลเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนา หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

     แหล่งที่มา ขอขอบคุณ www.commartthailand.com/register/index.php?ref=commartaripfan 

โพสต์เมื่อ 2016-03-15 09:21:16