หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า
ไปหน้าที่ : ไป
20 มีนาคม : วันความสุขสากล (The International Day of Happiness)
ไอทีคิง
ตั้ง : 5
ตอบ : 10
คะแนน : 0

20 มีนาคม : วันความสุขสากล (The International Day of Happiness)
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 6 องค์กรหลักของสหประชาชาติ (UN) จึงได้มีมติก่อตั้ง “วันความสุขสากล” (The International Day of Happiness) โดยกำหนดให้ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี โดยจะครบรอบวันความสุขสากลเป็นปีแรก ในวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2013
* ที่มาของวันความสุขสากล
ความคิดริเริ่มของการประกาศวันความแห่งความสุขสากลนั้นมีต้นแบบความคิดมาจากประเทศภูฏาน อันเป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขมากที่สุดในโลกโดยได้เป็นที่ 1 ในการวัดความรุ่งเรืองของชาติและความสำเร็จทางสังคม หรือดัชนีมวลรวมความสุข (Gross National Happiness Index : GNH) ซึ่งเป็นการวัดที่ปฏิเสธการใช้เศรษฐกิจและความร่ำรวยทางวัตถุ มาเป็นชี้วัดการพัฒนาและหันมามองแบบองค์รวมว่าจิตใจที่ดีของประชาชนและชุมชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าวัตถุ
และเนื่องในวันครบรอบ วันความสุขสากล เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2013 สหประชาชาติก็ได้เชิญประเทศสมาชิก ทั้งองค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคและภาคประชาสังคม รวมถึงองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ และภาคบุคคลมาร่วมประชุมเพื่อหารือถึงวิธีการที่เหมาะสม ในด้านการศึกษาและกิจกรรมเพื่อเพิ่มความตระหนักของสาธารณะ ในวันความสุขสากลนี้ด้วย
อีกทั้งสหประชาชาติก็ยังได้สำรวจวัดระดับความสุขใน 156 ประเทศทั่วโลกโดยมีปัจจัยความสุขที่สำคัญ เช่น รายได้ การมีงานทำ ความสัมพันธ์ที่ดีความไว้วางใจกันในชุมชน การมีค่านิยมที่เอื้อต่อความสุขและศาสนา สุขภาพกายสุขภาพจิต ความสัมพันธ์ในครอบครัว การศึกษา เสรีภาพทางการเมืองความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคม การไม่มีคอร์รัปชั่น และความเท่าเทียมทางเพศและสังคมเป็นต้น มาเป็นตัวชี้วัดความสุขของประเทศต่าง ๆ อีกด้วย
"เนื่องในวันแห่งความสุขสากลวันแรกนี้ขอให้เราเสริมสร้างความมุ่งมั่นของเราที่จะรวบรวม และพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนรวมทั้งต่ออายุสัญญาของเราที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและเมื่อใดที่เราสร้างในสิ่งที่ดีแล้ว ตัวเราก็จะดีขึ้นความเมตตาจะช่วยยกระดับความสุข และช่วยให้เราสร้างอนาคตอย่างที่เราต้องการได้"(นายบันคีมูน เลขานุการแห่งสหประชาชาติสากล ปี ค.ศ. 2013)
* วัตถุประสงค์
จากมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในการก่อตั้งวันความสุขสากลนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
1. เพื่อให้เป็นวันที่ทุก ๆคนจะได้ร่วมเฉลิมฉลอง และตระหนักถึงความสุขอันเป็นเป้าหมายพื้นฐานของมนุษยชนรวมถึงแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของมนุษย์
2.เพื่อเรียกร้องให้แต่ละประเทศผลักดันและเข้าถึงนโยบายสาธารณะที่จะเพิ่มความสุขให้แก่ประชาชนทุกๆโดยสหประชาชาติได้มุ่งเป้าไปที่ความสนใจของโลกต่อแนวคิดในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจว่าจะต้องประกอบไปด้วย การรวบรวม ความเสมอภาค และสมดุลเช่นเดียวกับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และบรรเทาความยากจนนอกจากนี้สหประชาชาติยังระบุว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต้องมาพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บรรลุความสุขของโลก

ไฟล์แนบ 14

โพสต์เมื่อ 2016-03-20 13:52:45
ความคิดเห็นที่ 1
Manking
ตั้ง : 3
ตอบ : 1
คะแนน : 0

เกมสนุกปี 2018 fifa55 เรามีลิ้งก์ให้ท่านเข้าเล่นได้เลย โดยไม่ต้อง ใช้เวลาไปกับการดาวน์โหลดโปรแกรม มีเวลาให้ท่านได้เล่นเดิมพันกันอย่างจุใจ สนุกได้ตลอด ผ่านลิ้งก์ของเรา หากในกรณีที่ เข้าเล่นไม่ได้ ให้ท่านมั่นใจได้กับทางเราได้เลย โดยเรามีการเช็คลิ้งก์ อยู่สม่ำเสมอ สามารถเข้าเล่นได้ตลอดทุกวัน

โพสต์เมื่อ 2018-04-09 14:52:40